Microplastics

De kwaliteit van het oppervlaktewater kan worden beïnvloed door natuurlijke processen, maar ook door menselijk handelen, zoals vervuiling.

Nieuwe vormen van vervuiling zorgen voor aantasting van de waterkwaliteit in zowel mariene als aquatische milieus. Microplastic is één van deze oorzaken en een opkomend probleem.

Fytoplankton

Fytoplankton, ook wel algen of wieren genoemd, kunnen veel vertellen over verschillende watertypen en de waterkwaliteit.

Naast dat het goede ecologische indictoren zijn, zijn algen om diverse redenen van essentieel belang.

Blauwalgen

Blauwalgen (cyanobacteriën) kunnen onder de juiste omstandigheden snel groeien en 'bloeien' vormen.

Aangezien sommige soorten in staat zijn om toxines te produceren, kan een blauwalgbloei schadelijk zijn voor mens en dier.

Zwemwater

Tijdens het zwemseizoen is het van belang om alle officiële zwemwaters te beoordelen op waterkwaliteit, om de algemene hygiëne en veiligheid van de burgers te kunnen garanderen.

Zoöplankton

Wilt u meer weten over zoöplankton-onderzoek? Vraag ons gerust om meer informatie!

Diatomeeën

Diatomeeën, ook wel kiezelwieren genoemd, zijn goede ecologische indicatoren om de waterkwaliteit te kunnen bepalen.