Nederland waterland


Nederland is onlosmakelijk verbonden met water.

Naast onze bijzondere kust, mogen we trots zijn op onze rivieren, meren, plassen, kanalen, vaarten en sloten.

Of we nou skûtsjesilen op de Friese meren, duiken in de Vinkeveense plassen, rondvaren in Giethoorn of vertoeven in het nationaal park de Biesbosch, we bevinden ons vaak op of bij het water.

Daarnaast is het oppervlaktewater de leefomgeving van allerlei planten en dieren.

Daarom is het van belang om onze wateren schoon te houden, nu en in de toekomst.

Hybilab wil middels hydrobiologisch onderzoek bijdragen aan wonderschoon water.

Blauwalgen

Blauwalgen (cyanobacteriën) kunnen onder de juiste omstandigheden snel groeien en 'bloeien' vormen.

Aangezien sommige soorten in staat zijn om toxines te produceren, kan een blauwalgbloei schadelijk zijn voor mens en dier.

Fytoplankton

Fytoplankton, ook wel algen of wieren genoemd, kunnen veel vertellen over verschillende watertypen en de waterkwaliteit.

Naast dat het goede ecologische indictoren zijn, zijn algen om diverse redenen van essentieel belang.

Microplastics

De kwaliteit van het oppervlaktewater kan worden beïnvloed door natuurlijke processen, maar ook door menselijk handelen, zoals vervuiling.

Nieuwe vormen van vervuiling zorgen voor aantasting van de waterkwaliteit in zowel mariene als aquatische milieus. Microplastic is één van deze oorzaken en een opkomend probleem.

Zwemwater

Tijdens het zwemseizoen is het van belang om alle officiële zwemwaters te beoordelen op waterkwaliteit, om de algemene hygiëne en veiligheid van de burgers te kunnen garanderen.

Diatomeeën

Diatomeeën, ook wel kiezelwieren genoemd, zijn goede ecologische indicatoren om de waterkwaliteit te kunnen bepalen.

Zoöplankton

Dit gedeelte van de website is nog in aanbouw. Wilt u meer weten over zoöplankton-onderzoek? Vraag ons gerust om meer informatie!