Wat zijn microplastics

Microplastics zijn alle plastic deeltjes, ongeacht vorm of kleur, van primaire of secundaire oorsprong, van1 µm tot 5 mm.

Deze definitie is gebaseerd op de aanwezige internationale afspraken en meest recente inzichten uit de literatuur. Alle plasticdeeltjes boven de 5 mm behoren tot de macroplastics, alle deeltjes onder de 1 µm worden beschouwd als nanoplastics.

Onderzoek is nodig

In het buitenland en mariene milieu zijn veel negatieve effecten waargenomen op diverse waterorganismen en hebben hiermee impact op aquatische ecosystemen. Er is nog weinig kennis over microplastics in Nederlandse zoetwatersystemen.

Wegens de toenemende maatschappelijke aandacht worden waterbeheerders steeds vaker geconfronteerd met problematiek gerelateerd aan microplastics.

Onderzoek naar de aanwezigheid, de verspreiding en effecten van microplastics is nodig om zo de omvang van het mogelijke probleem te kunnen bepalen.

Hybilab wil graag meer inzicht bieden in de waterkwaliteit van onze wateren en waar mogelijk een rol spelen in het achterhalen van de belangrijke bronnen van microplastic-vervuiling.

Meer inzicht is nodig om passende maatregelen te kunnen treffen die deze watervervuiling tegengaan.