Blauwalgen

Tijdens het zwemseizoen worden door gemeenten en waterschappen consistent alle officiële zwemwaters gecontroleerd, om de algemene hygiëne en veiligheid van de burgers te garanderen.

Op de zwemlocaties worden watermonsters genomen en naar het laboratorium getransporteerd. Hier wordt het water middels microscopische analyse bekeken en wordt er een positief of negatief zwemadvies gegeven.

Wekelijks wordt er gekeken welke algensoorten er in welke aantallen in het water aanwezig zijn en of deze potentieel toxisch zijn.

Naast blauwalgen kunnen andere algensoorten ook schadelijk zijn of overlast veroorzaken. Dit worden plaagalgen genoemd.

Ook bij klachten van zwemmers, zoals stankoverlast, drijflagen of jeuk, worden watermonsters genomen om te analyseren.

Op deze manier kan de oorzaak worden vastgesteld en eventuele maatregelen worden getroffen.

Burgers en blauwalgen

U kunt ziek worden van blauwalgen als u water inslikt, met de huid in contact komt of nevel in de lucht inademt tijdens het zwemmen, varen, watersporten, etc.

Als u ziek wordt, kunt u last krijgen van overgeven, diarree, huiduitslag, oogirritatie, hoesten, keelpijn en hoofdpijn. Symptomen beginnen meestal een paar uur tot twee dagen na de blootstelling.

Er is geen manier om te vertellen of een blauwalgenbloei giftig is door er alleen naar te kijken. Dit kan enkel middels microscopie of toxine-analyse. Volwassenen, maar vooral kinderen en dieren moeten contact met water met blauwalgen zoveel mogelijk vermijden . Let op tekenen van een (recente) bloei, zoals een drijflaag, stank of (groen) schuim. Blijf bij twijfel uit de buurt.

Huisdieren, vooral honden , zijn gevoelig voor schadelijke algen , omdat ze meer water doorslikken tijdens het zwemmen, of bijvoorbeeld spelen met een bal in het water. Ook vee , zoals koeien, loopt al snel gevaar omdat zij uit oppervlaktewater kunnen drinken. Aangezien deze dieren grote hoeveelheden water met blauwalg binnen kunnen krijgen, kan dit grote gevolgen hebben.

Dieren kunnen binnen enkele minuten na blootstelling aan de toxines symptomen ervaren. Symptomen kunnen onder andere zijn; braken, diarree, zwakte, ademhalingsmoeilijkheden en toevallen. In het ergste geval ook sterfte.

Wanneer uw (huis)dier het water is ingegaan tijdens een blauwalgbloei, spoel hem dan zo snel mogelijk af met schoon water. Als uw dier bovengenoemde symptomen vertoond na blootstelling aan algen, neem dan spoedig contact op met uw dierenarts.

Wij kunnen water voor u testen om te kijken of het veilig is voor kinderen en huisdieren om in te spelen/zwemmen en voor vee om te drinken.Wilt u als burger water laten onderzoeken op blauwalgen of andere schadelijke organismen?