Wat zijn microplastics

Microplastics zijn alle plastic deeltjes, ongeacht vorm of kleur, van primaire of secundaire oorsprong, van 1 µm tot 5 mm .

Deze definitie is gebaseerd op de aanwezige internationale afspraken en meest recente inzichten uit de literatuur. Alle plasticdeeltjes boven de 5 mm behoren tot de macroplastics, alle deeltjes onder de 1 µm worden beschouwd als nanoplastics.

Onderzoek is nodig

Microplastics zijn een opkomend probleem in terrestrische, mariene en aquatische milieus.

Meer inzicht is nodig om de omvang van het probleem aan te duiden en passende maatregelen te kunnen treffen die deze watervervuiling tegengaan.

Wat kunnen wij betekenen

Hybilab wil graag meer inzicht bieden in de waterkwaliteit van onze wateren en waar mogelijk een rol spelen in het achterhalen van de belangrijke bronnen van microplastic-vervuiling.

Wij doen onderzoek naar de aanwezigheid, de verspreiding en effecten van microplastics.

Daarnaast richten wij ons op ontwikkeling van methodologie om normalisatie van microplastic- onderzoek te bevorderen. Zo werken wij mee aan een Nederlandse norm voor microplastic-analyse en ondersteunen wij andere labs bij het opzetten van onderzoek.


Wij verrichten;

  • Bemonstering en Analyse
  • Advies en probleem detectie
  • Begeleiding innovatie & ontwikkeling
  • Opleidingen en cursussen