Fytoplankton

Fytoplankton is een verzamelnaam voor vrij in het water zwevende, microscopisch kleine organismen die chlorofyl bevatten. Andere benamingen zijn ook wel algen of wieren.

Er zijn ontzettend veel algensoorten in de wereld, waarvan veel nog niet eens ontdekt zijn. In het Nederlandse oppervlaktewater bestaan duizenden verschillende soorten algen. Elke soort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en eisen aan het milieu.

Bijzonder en belangrijk

Voor de energievoorziening is fytoplankton afhankelijk van fotosynthese. Tijdens dit proces komt zuurstof vrij. Geschat wordt dat fytoplankton meer dan 70% van de zuurstof in de atmosfeer produceert en is daarmee de grootste primaire producent van zuurstof op aarde.

Ook vormt fytoplankton de basis van de voedselketen in zowel zoet als zout water.

Het is de belangrijkste voedselbron voor zoöplankton, zoals bepaalde soorten raderdiertjes, watervlooien en roeipootkreeftjes. Ook voor hogere dieren die hun voedsel uit het water filteren ('filterfeeders') vormen zij het basisvoedsel. Denk bijvoorbeeld aan mosdiertjes of mosselen.

Waterkwaliteit bewaken

Doordat elke algensoort een watermilieu prefereert met bepaalde karakteristieken, verschaft dit veel informatie over een watertype.

Zo zijn er algen die houden van eutroof water met veel voedingsstoffen, zoals vieze eendenvijvers, of juist algen die alleen voorkomen in helder schoon water.

De soortsamenstelling in een water vertelt ons dus veel over de waterkwaliteit. Daarom monitoren waterbeheerders fytoplankton.