Diatomeeën

Diatomeeën zijn algen met een uitwendig skelet van kiezel. Vandaar dat ze ook vaak kiezelwieren worden genoemd.

Er bestaan veel verschillende soorten en ze komen in vrijwel elk watermilieu voor. Wel heeft elke soort zijn eigen ecologische voorkeuren, zoals zuurgraad (pH), zoutgehalte, beschikbare nutriënten en waterdiepte.

Door te kijken welke soorten er in een water voorkomen, kun je een goede beoordeling geven over de waterkwaliteit.

Daarnaast kunnen diatomeeën snel groeien. Wanneer omstandigheden in een watermilieu veranderen zijn zij dan ook één van de eerste organismen die zich aanpassen.

Dit maakt ze de ideale ecologische indicatoren voor onderzoek naar waterkwaliteit.