Waterkwaliteit

Er zijn verschillende ecologische indicatoren die ons kunnen vertellen wat de kwaliteit van het water in een bepaald watersysteem is. Deze zogenaamde indicatorsoorten hebben allen hun eigen voorkeur voor kenmerkende milieueigenschappen. Zo zijn er soorten die leven in vervuild water, of juist soorten die schoon water prefereren. Het monitoren van de soorten en aantallen waarin ze voorkomen, wordt ook wel biomonitoring genoemd. Aan de hand van de verzamelde informatie, kan bijvoorbeeld de effectiviteit van huidige beheersmaatregelen geëvalueerd worden.

Ook kan de waterkwaliteit bepaald worden door te kijken naar vervuiling en milieuvreemde stoffen . Hybilab richt zich hierbij voornamelijk op de analyse van microplastics. Dit is een innovatieve methode die steeds vaker wordt toegepast.