Monstername en analyse

Hybilab is gespecialiseerd in de monstername en analyse van allerlei soorten water.

De monstername, veldanalyse en transport worden conform de geldende normen uitgevoerd.

Ook de analyse op het lab geschiedt volgens de geldende kwaliteitsnormen en bijbehorende protocollen.


Indien u de monsters graag zelf neemt * , zijn er verschillende mogelijkheden.

Zo kunnen wij met u afspreken om de monsters voor u af te halen of u kunt de monster sturen/afgeven op één van onze monsterafgifte punten.*Voor microplastic-onderzoek is het niet mogelijk om de monsters zelf te nemen. Dit is zeer gespecialiseerd werk en verrichten wij zelf, volgens een strikt protocol.