Visonderzoek

Vissen zijn belangrijke indicatoren voor de waterkwaliteit. Visonderzoek biedt inzicht in het functioneren van bepaalde watersystemen. Wij kijken naar de soortsamenstelling in diverse watertypen en het voorkomen van specifieke of beschermde vissoorten. Zo voeren wij meerjarige monitoringsprojecten uit om de visstand en samenstelling van de visgemeenschap in de gaten te houden en trends te volgen. Naast de soorten en aantallen, wordt ook de conditie van de vis bepaald en gekeken naar de roofvis/prooi-verhouding. Na inventarisatie doen wij verslag en bieden een passend advies, afhankelijk van uw wensen.


Vis calamiteiten

Wanneer zich problemen met vis voordoen, zoals ziekte of vissterfte bieden wij onze calamiteitenservice. Door middel van een veldbezoek kijken wij wat de situatie ter plaatse is. Aanvullend kijken wij naar de vis(sen) zelf en nemen wij een watermonster om te onderzoeken op het lab. Snel handelen is in de meeste situaties aan te raden. Wij komen direct en analyseren dezelfde dag nog. Onze bevindingen rapporteren wij naar u terug, inclusief een advies met passende maatregelen.